2. 4. 2019

Veřejné setkání koalice TOP 09 Praha 3 a Starostové a nezávislí Praha 3 s občany
  Setkání proběhlo v multifunkční kavárně Pracovna ve Vlkově ulici nedaleko Sladkovského náměstí. Byla to veřejná schůze s občany. Setkání bylo nazvané "Setkání koalice TOP Stan Praha 3 s občany". Na radnici Prahy 3 je v současné době koalice TOP 09 +Stan +Piráti +Zelení. Taková koalice by se měla sejít s občany.

   Piráti měli v té době pravidelnou schůzi poblíž, ale na jiném místě. Naštěstí Piráti I Zelení mívají aspoň některé pravidelně schůze přístupné veřejnosti, tak nemusí dělat speciální setkání s občany.

   Byl jsem včera alespoň částečně na obou schůzích. Bohužel musím konstatovat, že zájem veřejnosti je téměř nulový.Kromě členů jednotlivých stran jsme byli na setkání „koalice TOP Stan Praha 3“ jenom čtyři běžní občané, na veřejné schůzi Pirátů jsem byl jako řadový občan sám. Nemá smysl psát, o čem se tam mluvilo. Kdo chtěl, mohl přijít, pokud se to dozvěděl z událostí na facebooku. Možná, že propagace mohla být jiná, i mimo sociální sítě, ale nevím jaká. Spousta starších lidí jistě sociální internetové sítě nesleduje a nějaké výlepové akce informačních plakátů v dnešní době přehlceností různými informacemi mi připadají málo efektivní. Na sociálních sítích lidé včera řešili volbu slovenské prezidentky a návštěvu českého prezidenta na Matějské pouti. Jejich bezprostřední okolí je nezajímá. Vím to i ze svého nejbližšího okolí. Lidé v domě, kde bydlím se nezajímají ani o problémy vlastního domu. Všichni jsou zblblí internetovou neosobní komunikací.

   Přesto si myslím, že by radniční politické strany neměly rezignovat na současný malý zájem veřejnosti a na tato setkání nerezignovat.  Právě na těchto setkáním by bylo možno předjednat témata, která se pak dostávají  do interpelací občanů při zasedání zastupitelstva a kde na vzájemnou diskusi není dostatek času.