29. 7. 2017

Prázdná místa po obrázcích na blogu Tomův deník

   Vždycky když je něco zadarmo, tak je to nejisté. Já jsem si založil blog u firmy Seznam.cz. Tehdy se říkalo, že co je jednou na internetu, bude to tam na vždycky. Blogy na Seznamu byly zadarmo. Ale po šesti letech je Seznam.cz zrušil, protože se mu ekonomicky nevyplatily. Pokoušel jsem se s tou firmou spojit a převést tu službu do nějaké placené formy. Nebylo to možné. Podařilo se mi sice blog zkopírovat na blog od Googlu, ale bez obrázků, které měly na Seznamu zvláštní fotoalbum. To nemělo velkou kapacitu, tak jsem si fotografie na blog ukládal do amerického úložiště Photobucket. Obrázky z toho úložiště přešly i na nový blog..

   Od roku 2012 dávám obrázky do úložiště, příslušející k systému současného blogu od Google. Minulý měsíc se však firma Photobucket rozhodla, že zpoplatní sdílení obrázků částkou 400 dolarů ročně. Takže všude, kde jsem měl ty obrázky, se objevilo pouze upozornění, abych si zaplatil to sdílení. Což neudělám, protože jednak je to drahé a jednak na to nejsem vybaven internetovým bankovnictvím. Čili můj blog zůstane do roku 2012 s dírami po obrázcích v článcích.


   Ale uvědomil jsem si, že když se firma Google za čas rozhodne blogy zrušit nebo zpoplatnit, můj blog zmizí. Nemám sílu ho přemisťovat zase někam jinam. Stačilo by, kdyby facebook zpoplatnil své služby  400 dolary ročně jako Photobucket a většina nás uživatelů by zmizela. Photobucket je nepoměrně menší než Facebook, ale i tak má sto milionů uživatelů, kterých se to zpoplatnění týká. S těmihle firmami nemůžete jednat jako zákazník. Ony vám sice něco poskytuji zdarma, ale také určují jednostranně pravidla.

   Takhle mě Photobucket vyzývá, abych zaplatil 400 dolarů, že pak ty odkazy na webové stránky uvolní.12. 7. 2017

Lukáš Hurník padesátiletý

   Pan Lukáš Hurník se dožívá významného životního výročí!  Dožívá se věku, který se za dob Jaroslava Vrchlického nazýval kmetským.

   Život Lukáše Hurníka je po mnoho let spjat s Českým rozhlasem. Pracoval tam jako redaktor, dlouhá léta byl šéfredaktorem kulturní stanice Vltava, chvíli byl i programovým ředitelem Českého rozhlasu, nyní působí v Centru výroby Českého rozhlasu. Nemohu pominout, že je i hudebním skladatelem v oblasti tzv. vážné hudby a sbormistrem pěveckého sboru.

Šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava Lukáš Hurník v rozhovoru se členkou vokálního kvarteta Duae Tastae Cantantes po skončení Telefonotéky za účasti publika v Galerii Vinohradská 12  (17. 3 2016)

   Samozřejmě jeho profesní činnost by si zasloužila odborný článek a já rozhodně nejsem odborník na žádnou z oblastí, kterým se Lukáš Hurník celoživotně věnuje. Jsem jen řadovým posluchačem Českého rozhlasu, jehož jednu stanici Hurník vedl. A vedl ji opravdu na vysoké úrovni. Pamatuji se, jakou jsem měl radost, když byl Hurník jmenován šéfredaktorem Vltavy. Protože pochází z rozvětvené rodiny hudebníků a umělců, jeho jméno mi bylo již tehdy zárukou, že stanici naplní kvalitním obsahem. A musím říci, že Lukáš Hurník mé očekávání nikdy nezklamal. Dokázal udržet obsahovou úroveň i v době příchodu Petra Duhana, kterého i s odstupem téměř dvou let považuji za nejhoršího generálního ředitele Českého rozhlasu a pro tuto instituci za opravdovou katastrofu. Lukáš Hurník není patrně svou povahou žádný revolucionář a bojovník. Přesto dokázal před Duhanem ochránit Vltavu a nepřistoupil na takové změny, které by možná stanici zvýšily poslechovost, ale snížily její obsahovou úroveň, jako se tomu stalo na bývalé stanici Praha, kterou si Duhan vybral pro své prvotní revoluční experimenty. V době Duhanova nástupu do funkce se Hurník dokonce stal ředitelem (náměstkem) pro program všech stanic Českého rozhlasu. Hurníkova opatrnost v provádění převratných změn v programu však patrně Duhanovi vadila a proto se raději obklopil mladšími a méně zkušenými hochy, kteří prahli po funcích. Kupodivu však Duhan Hurníka nechal ve funkci šéfredaktora Vltavy, protože tuto stanici určil k radikálním změnám až ke konci svého revolučního ředitelování. Hurník se musel podvolit některým změnám, které souvisely s celorozhlasovými  Duhanovými  „reformami“. Například pořad Telefonotéka rozšířil z jednoho dne v týdnu na všechny všední dny a podvolil se i tehdejšímu trendu, že živý pořad vytvářejí také telefonáty posluchačů. Ale nechal Telefonotéku moderovat jen opravdové profesionály a výběr hostů nebyl podřízen tomu „jak je kdo znám z televizní obrazovky“, což bylo smyslem obdobného pořadu na jiné stanici.  Také musel zařadit v určenou hodinu vysílání stanice pro mladé (rádio Wave), které do celkového konceptu Vltavy nijak nezapadalo.  Musel se smířit i s tím, že stanici Vltava byly odebrány některé vysílače při vzniku celoplošné stanice Český rozhlas Plus. Přesto se stanice Vltava za Hurníkova vedení nedočkala programového úpadku jako bývalá stanice Praha. A za to patří Lukáši Hurníkovi stále můj nezměrný dík.

   Naštěstí alespoň po pěti letech Rada Českého rozhlasu pochopila, že v Petru Duhanovi zvolila špatného generálního ředitele a donutila ho k rezignaci. Nově zvolený generální ředitel René Zavoral (bývalá pravá Duhanova ruka) však po půl roce vládnutí Lukáše Hurníka „po vzájemné¨dohodě“ odvolal. Nedávno tomu bylo rok. S Hurníkem jsem se tehdy rozloučil článkem „Poděkování Lukáši Hurníkovi, končícímu šéfredaktorovi stanice Český rozhlas – Vltava“

   Budiž přičteno Renému Zavoralovi k dobru, že se s Hurníkem pracovně nerozešel, ale nabídl mu jiné uplatnění v Českém rozhlase. Zároveň Zavoral v krátké době vyměnil i další šéfredaktory a vedoucí pracovníky.

   Nového šéfredaktora Vltavy hledal Zavoral poměrně dlouho. Jím očekávaný proces změn na Vltavě se tedy protáhl a bude realizován až letos v říjnu. Po celou dobu Hurníkovy nepřítomnosti na Vltavě fungovala tato stanice podle principů, které nastavil Lukáš Hurník za dobu svého šéfredaktorování. A fungovala skvěle! To je nejlepším důkazem dobré Hurníkovy práce.

   Přes dosažení „kmetského věku“ je Lukáš Hurník stále mladý. Pokud se současný generální ředitel dožije bez odvolání konce svého druhého funkčního období,bude stejně starý jako Lukáš Hurník dnes. A dnes se Lukáš Hurník může ohlédnout za úspěšnou první polovinou života, kdy za ním zůstalo kus dobře vykonaného díla v Českém rozhlase i na poli hudby, ale také krásná rodina a několik dalších pečlivě pěstovaných zálib.

   Přeji Vám do dalších let hodně zdraví a tvůrčího elánu, pane Hurníku!
Tomáš Němec, posluchač Českého rozhlasu.

Šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava Lukáš Hurník na veřejné diskusi o budoucnosti stanice Český rozhlas Vltava, kterou pořádala Rada Českého rozhlasu 9.3. 2016

8. 7. 2017

Vzpomínka na 2. července 2014

Vono to ňák dopadne,
i když asi blbě.
Snad mě něco napadne,
i když asi blbě.
Držte mi palce,
ať najdu znalce
na problémy světa
co řeším už léta.
Má mysl je hluchá,
páč po ránu nejsem čilý
jako Marcel Šůcha.
Vezmu si dvě bedničky,
půjdu koupit ředkvičky
na náměstí na trh,
pak budu mít navrch