24. 4. 2017

Setkání Klubu rozhlasové analytické publicistiky (KRAP) bude 20. května 2017 v Praze

(Pozvánka zkopírována z klubové facebookové stránky)

Potvrzujeme termín našeho celoklubového setkání v sobotu 20. května 2017 v Praze, v rozhlasové budově, v Galerii Vinohradská 12

PROGRAM:
14:00 – 15:00 Hlavní host (Jana Klusáková – Knihy Plus)
15:00 – 16:30 Diskuze o klubem vypracované reflexi analytických pořadů Českého rozhlasu (Petr Sobotka - Meteor, Matouš Hrdina – vedoucí programu stanice Wave)
16:30 – 17:00 Volná diskuze

Těšíme se na všechny příchozí.
Vzpomínka na setkání z roku 2016

22. 4. 2017

Kouzelná noc v divadle Orfeus

   Včera jsem zažil opět jeden pěkný večer v divadle Orfeus. Hru Slawomira Mrožka Kouzelná noc jsem tam viděl už po třetí a skoro jsem litoval, že jsem na ní nechodil častěji. Je to jednoaktovka pro dva herce a jednu herečku, která bývá v divadle Orfeus doplněna ještě něčím. Když jsem ji viděl poprvé přede dvěma lety, bylo to kompletní nastudování tehdejšího pricipála divadla Radima Vašinky, tedy v první půlce doplněné jednoaktovkou A.P. Čechova Labutí píseň v osobité interpretaci Radima Vašinky.

   Moje druhá návštěva Kouzelné noci v divadle Orfeus byla loni na podzim. Večer byl poznamenám nedávným odchodem pana Vašinky do hereckého nebe. Avšak pan Vašinka se tu objevil stejně, a to v dokumentárním filmu o putování divadla Orfeus.

   Včerejší představení doplnila současná principálka divadla a dlouholetá opora pana Vašinky Irena Hýsková čtením cikánských povídek nazvaných Strejček koňská noha. Malý hlavní sál divadla Orfeus byl zcela naplněn. Přesto jsem se dozvěděl, že v uplynulých měsících byla dvě představení Kouzelné noci zrušena pro malý zájem publika. Je pravda, že lístky na představení nejsou nikde předem v prodeji a naplnění sálu probíhá většinou rezervacemi po internetu. Vstupné je dobrovolné a vybírá se vlastně až po skončení představení. Je možné, že včerejší představení Kouzelné noci bylo poslední, je možné, že bude znovu obnoveno v příští divadelní sezóně.

   Vzhledem k tomu, že i herecké soubory, které hrají v divadle Orfeus, jsou patrně z větší části amatérské, asi už nezbývá mnoho sil,času a peněz na propagaci. Já jsem se o včerejším představení dozvěděl asi před deseti dny z informace, kterou na svém facebookovém profilu sdílel jeden z herců představení, pan Jan Vaculik. Program divadla Orfeus najdete na jeho webových stránkách http://www.orfeus.cz/03program/program.php Na představení je nutno chodit včas, protože divadlo Orfeus je umístěno v bývalém protileteckém krytu jednoho z domů v Košířích na Plzeňské ulici. A protože to je v bytovém domě (dříve činžovní dům) chodí členové souboru otevírat při zazvonění na domovní zvonek.


   Doporučuji všem, aby alespoň jednou do konce divadelní sezóny toto divadlo navštívili. Dopravní spojení je velmi dobré! Několika tramvajemi druhá stanice za Andělem se jmenuje U zvonu a divadlo Orfeus je jen několik desítek kroků od ní.

21. 4. 2017

Co jsem si odnesl z prezentace jedné expertizy a jedné analýzy, kterou uspořádala Rada Českého rozhlasu 19. dubna 2017

    V přednáškovém sále Galerie Vinohradská 12 se při této příležitosti sešlo asi 20 posluchačů, převážně z řad vedoucích pracovníků Českého rozhlasu a to i těch opravdu vrcholových, jak dokládá přiložená fotografie.


Na fotografii v nejbližší řadě zleva: šéfredaktor stanice Český rozhlas Dvojka,
ředitelka programu Českého rozhlasu, ředitelka výroby Českého rozhlasu, 
šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava
ve vzdálenější řadě šéfredaktor zpravodajství, 
přítomen byl i ředitel zpravodajství Českého rozhlasu (není v záběru)


Co zaujalo nejvíce mně


expertíza Veřejná služba v mediální sféře

BBC se zajímá pouze o to, zdali dojde k doručení veřejné služby. Zdali služba těm, pro které je určena, tedy britské veřejnosti, zdali se k nim dostává. V Česku je naopak kladen důraz na analýzu obsahů. Tedy zda to bylo vysíláno. BBC se ptá cílových skupin, zda-li si myslí, že BBC v dané oblasti (např. .politika, náboženství) poskytuje dostatečnou službu, zdali se tázaný  cítí v této oblasti uspokojen. A pak následuje druhá otázka, zdali je pro něj ta oblast důležitá. Cíle veřejné služby musí tedy být definovány konkrétně a nikoli vágně.

K tomu bych chtěl dodat, že Český rozhlas spíše dlouhodobě soutěží se soukromými vysílateli o poslechovost jednotlivých stanic, ale sledování doručení obsahu cílovým skupinám se zatím příliš nezabývá

*****

 Analýza náboženského vysílání ČRo

Je rozdíl mezi náboženským pořadem a pořadem o náboženství.

K tomu bych chtěl dodal, že mě osobně nechybí ve vysílání Českého rozhlasu náboženské pořady, ale pořady o náboženství.

3. 4. 2017

3. dubna 2017

Nemoh jsem ji míti,
musel jsem se zlíti.
Je to tedy k zblití
takovýhle pití.
Než jsem popad vidle,
dosáh jsem Dna pytle.
Tam už seděl u stolku
Šána - koukal na holku.
Přivítal mě se slovy:
Nemoh jsem ji míti,
musel jsem se zlíti.
Zlili jsme se oba,
byla pozdní doba.
Pak nám řekl Dušan,
místní velkej hošan:
Seberte svý sakypaky,
snad trefíte domů taky.
Dopil jsem poslední dvanácku
a chytil poslední jedenáctku.
Šána popil ještě víc,
Bůh ví, jak se dostal do Neratovic.

2. 4. 2017

31. března 2017

Seděl jsem ve fotelu,
volal jsem do bordelu.
Dnes mi hučí v kládě,
pošlete mi ňáký mládě!
Exkluzívní blondýna
přiletěla z Londýna.
Řekla jméno - Natálka,
řekla cenu - fakt pálka!
Zpíval jsem jí dumky,
bylo to bez gumky.
Bylo to jen na dva dny,.
pak jsem platil porodný

1. 4. 2017

Zprávy s Davidem Kabele – co řešila Rada Českého rozhlasu v březnu 2017

   Na jednání Rady Českého rozhlasu se občas dostanou témata, která nejsou ústřední, ale někteří radní je považují za důležité a někteří za úsměvné. Na únorové veřejné schůzi otevřel radní Petr Šafařík zajímavé téma. Sdělil, že na stanici Český rozhlas Plus se pravidelně ozývá ohlášení „Zprávy s Davidem Kabele“,  zatímco on si myslí, že by mělo být správně skloňováno  „Zprávy s Davidem Kabelem“. Na únorové schůzi byla debata o tom, že se správnost skloňování jména Kabele prověří a případně Český rozhlas zjedná nápravu. Na březnové veřejné schůzi otevřel radní Petr Šafařík toto téma znovu. Nyní následuje přepis diskuse o tomto tématu na březnové veřejné schůzi rady Českého rozhlasu. .

■     ■

Záznam z veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu 29.3.2017 (od času 12:40 min. do času 17:17 min. 3. části záznamu )

(začátek přepisu)

Petr Šafařík, člen Rady ČRo: V návaznosti na únorovou veřejnou schůzi. Já jsem tady zmínil takový zajímavý příklad, kdy Jeden z moderátorů neskloňuje své jméno, své příjmení, jakkoli by to podle pravidel pravopisu a gramatiky být mělo. Připomenu, že je to ten případ „Zprávy s Davidem Kabele“. Jakkoli, jak jsem zmiňoval, by podle příručky jazyka českého by to asi mělo být s Davidem Kabelem. A pan generální, myslím, zmiňoval, že to budou konzultovat s právníky nebo možná svým oddělením. Tak jestli tak učinil, to by mě docela zajímalo. Ten výstup. Ještě pak k tomu budu mít nějaký komentář.

Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo: Pan generální ředitel:

René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu: S panem Kabelem.

Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo: To bylo skoro jak z té příručky. Tak.jestli je to

Petr Šafařík, člen Rady ČRo: Pardon. Vnímám, že je to je asi zase nějaká ironie ze strany pana generálního ředitele. Nicméně, chtěl bych poprosit, jestli by mohla být možná normální odpověď, když tam zmiňoval, že tu odpověď bude konzultovat s někým. Tak k jakému výsledku se dobrali při tomto dotazu.

Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo: Já bych poprosila o normální odpověď, s kým to bylo konzultováno a jaký je výsledek.

René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu: Tak ta odpověď nebyla nenormální. Já jsem dal za pravdu panu Šafaříkovi, že to má být „s panem Kabelem“. Bylo to špatně, kolegové na to byli a budou upozorněni.

Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo: Pan kolega Šafařík.

Petr Šafařík, člen Rady ČRo: Děkuji, no , já jsem rád, ale protože jsem někdy včera slyšel zase tu stejnou formulku řečenou zase v té formě jiné, tak mě to trochu zaráží. Nicméně jsem za to rád. Jinak tady není pořizován videozáznam, pouze audiozáznam, tak je to možná škoda, že nejsou vidět ty různé úsměvy, možná až úsměšky. Tak já bych k tomu doplnil, že já jsem toto pondělí se na tu věc zeptal na příslušném místě k tomu určeném, a sice v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Hovořil jsem s paní doktorkou Smejkalovou o tom. A ona sdělila, že také v téhle věci doporučují, aby to bylo skloňováno. Takže já osobně jsem vycházel z toho, právě že Český rozhlas by to tak měl uvádět. Těší mě, že to bylo potvrzeno, ale zřejmě se to nedostalo k tomu samotnému moderátorovi.  Mně samozřejmě nejde o toho konkrétního člověka, který, myslím, navíc jsem to říkal i na únorové veřejné schůzi, že myslím, je moderátorem kvalitním s příjemným projevem, a tak dále.  Mně to zajímá i z toho důvodu, že opravdu  ten Český rozhlas se v téhle věci významně podílí i na úzu třeba i výslovnosti a proto třeba když tam jsou stejné jevy třeba na stejné stanici  blízko od sebe řečeno rozkolísaně. Řeknu případy. Třeba britské premiérky. Jednou je to „tyrýza mejová“ jindy „tereza mejová“ nebo francouzský politik je jednou „alán žipé“ podruhé „alán župé“ . A někdy za to zazní třeba ještě v rozhovoru moderátora se zahraničním zpravodajem, a není to jednotné. Tak to jsou, myslím, zajímavé věci. Navíc nejde jenom o slova. Někdy, možná jste postřehli, zahraniční stanice i přední stanice, přední média vedly debatu o tom, jestli třeba nazývat ten takzvaný islámský stát tímto spojením. Jestli se mu tím nedodává nějaká identita nebo kvalita, kterou ve skutečnosti ta organizace, ta instituce nemá.  A podobných případů by šlo uvést víc. Tak jenom jestli, protože jsem viděl, že to tady vzbuzovalo u kolegů zvláštní reakce. Tak bych si tuto vlajku jakoby jazykové kultury dovolil zvednout.   :

Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo: Já děkuji a přiznám se, že jsem se také usmála. Pan kolega se na mně významně podíval, takže když není videozáznam, přišlo mi to úsměvné.  A pokud to jméno nebylo v pořádku včera jste říkal ve vysílání, pane kolego, opět toho pana redaktora Kabeleho. Teď se skoro bojím to vyskloňovat.  Tak jenom můžeme poprosit, aby už to po dnešní veřejné schůzi bylo v pořádku. A to teď není ironicky. Teď abychom se vrátili do nějakého modelu. Že si myslím, že řada z nás ctí správnou češtinu. Pan generální ředitel ještě k tomu?

René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu: Moderátor na to bude upozorněn, samozřejmě. Příště už to neudělá.

(konec přepisu)

■     ■

Formulace „Zprávy s Davidem Kabele“ byla řečena i po titulcích zpráv ve zprávách na stanici Český rozhlas Plus dne 1. 4. 2017 v 6:00, v 7:00, v 8:00,  9:00 a 10:00. hodin (po březnové schůzi Rady Českého rozhlasu).  Je zřejmé, že buď se tato informace stále nedostala k moderátorovi Davidu Kabelemu, nebo na stanici Český rozhlas Plus si ověřili, že formulace „Zprávy s Davidem Kabele“ je správná.

odkaz na audiozáznam z veřejné schůze  Rady Českého rozhlasu  29. 3. 2017


odkaz na hodinový záznam vysílání stanice Český rozhlas Plus v 10:00 hodin dne 1.4. 2017 - http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2017-04-01/10