20. 7. 2016

Chuť tohoto léta? Hořká

Nic není náhoda? Zajímavé! Koncem minulého týdne jsem se přidal na facebooku k události výzkumu chuti, kterou tam založil redaktor časopisu Vesmír Marek Janáč (dříve tvůrce rozhlasového Meteoru). Událost, která je spojena s článkem v časopisu Vesmír, už jsem tady sdílel. Bohužel, Vesmír už není k dostání v každé trafice jako tomu bylo za mého mládí a tak mi pan Janáč u té facebookové události poradil, kde Vesmír mohu koupit. A stalo se něco neuvěřitelného. Vesmír jsem sehnal, zakoupil, měl ho v tašce a tu jde proti mně Marek Janáč! Nepotkal jsem ho dva roky - od té doby, co odešel z Českého rozhlasu! Chvilku jsme na ulici poklábosili. Měl jsem radost! Zase jsem si uvědomil, že bych byl rád, kdyby se Janáč do rozhlasu vrátil, ale zároveň jsem si uvědomil, že ještě dlouho nebude příznivá doba (jestli vůbec někdy nastane), aby v rozhlase vznikaly seriózní naučné pořady jako dřív.


Tak, a tady odkaz na tu facebookovou událost, týkající se výzkumu chuti - .https://www.facebook.com/events/906215849505483/

KUPTE SI PRÁZDNINOVÉ číslo vesmíru, dozvíte se víc!

VIDEO - výsledek mého experimentu13. 7. 2016

Český rozhlas vytvořil novou funkci pro komunikaci s posluchači : OMBUDSMAN. Napsal jsem mu.

DOPIS PRO ROZHLASOVÉHO OMBUDSMANA  
■     ■
Vážený pan
PhDr. Milan Pokorný
ombudsman ČRo
                                                                               9.7. 2016


Vážený pane doktore,

děkuji Vám za reakci na mou zprávu přes webový formulář ombudsmana na webu. Víte pane doktore, rád bych ještě něco podotkl ke zpracování osobních údajů. Jedna věc jsou důvody, proč jsou tyto údaje zpracovávány, druhá věc je, zda se zpracováním údajů souhlasím nebo nikoli. Pokud je formulář sestrojen tak, že bez zaškrtnutí příslušného políčka vůbec nelze zprávu odeslat, nepovažuji to za správné.  Pošlu-li Vám tutéž zprávu e-mailem, nemusím žádný souhlas dávat a Vy ty údaje stejně zpracujete. Proto mi ten souhlas ve formuláři připadá nesmyslný.

   Vážený pane doktore, ve svém vystoupení v pořadu „Jak to vidíte“ 30. 6. 2016  jste uvedl příklady anonymů. Řekl jste, že anonymy se nezabýváte.  Myslím, že byste na své webové stránce měl tedy mít podobné vyjádření jako má Rada Českého rozhlasu.

Cituji:
„Rada ČRo v souladu se svými usneseními č. 55/06 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nebudou plně identifikovány, považuje je za anonymy. U stížností posluchačů zaslaných elektronickou poštou Rada reaguje pouze na ty, které jsou identifikovány jménem a adresou bydliště posluchače, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.“  viz http://www.rozhlas.cz/rada/kontakt

   Třeba by Vám všichni posluchači plnou identifikaci nenapsali. Ale bylo by už na Vás, jak byste s těmi ne zcela podepsanými podněty naložil. Myslím si také, že není správné, když citované dopisy na Vašem webu necháváte bez podpisu posluchače, zatímco Vy sám se tam podepisujete se všemi tituly „PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman ČRo“  - viz např. http://www.rozhlas.cz/ombudsman/archiv/_zprava/cestina-ve-vysilani-a-oslovovani--1627707 

   Pokud citujete odpověď nějakého pracovníka Českého rozhlasu, neměl byste psát obecně „Vyžádal jsem si k tomuto tématu vyjádření příslušné pracovnice slovesné dramaturgie“ – viz http://www.rozhlas.cz/ombudsman/archiv/_zprava/narodni-pisne-rozhlasove-pohadky-dalsi-hudba--1628327  ale přímo napsat její jméno. Rada Českého rozhlasu uvádí autory odpovědí za Český rozhlas a myslím, že je to tak správně.

  Vážený pane doktore, já osobně bych měl sice řadu připomínek k vysílání Českého rozhlasu, ale nebudu Vás jimi zatím zatěžovat do doby, než se ustálí nějaký způsob komunikace mezi Vámi a posluchači. Doporučoval bych také  nějaký veřejně viditelný způsob diskuse mezi posluchači, ať už přes samostatnou stránku na facebooku anebo, ještě lépe přímo u Vašeho webu, tak jako je v této chvíli ještě třeba na stanici Vltava – viz http://www.rozhlas.cz/vltava/diskuse/_zprava/545551 Píšu Vám to i s vědomím, že  diskuse mezi posluchači jsou vedoucími pracovníky Českého rozhlasu neoblíbené, protože není v jejich zájmu, aby posluchači měli veřejnou platformu ke kritice vysílání.  
   
   Před časem tuto diskusi zrušil šéfredaktor Dvojky Dittrich  To bylo i podnětem posluchačských stížností. Rada Českého rozhlasu napsala v odpovědi“ „Pokládáme některé pasáže z vyjádření M. Dittricha za značně trapný pokus rétoricky zastřít motivaci kroku, jehož smysl je evidentní: šlo o odstranění veřejně dostupné kritiky.“  Podrobněji viz http://nerustestanicipraha.blogspot.cz/2015/09/rada-cro-odstraneni-diskuse-na.html   Mně osobně není jasné, zda s příchodem nového šéfredaktora nebude veřejná diskuse zrušena i na Vltavě.

Zdravím Vás
Tomáš Němec, Praha

■     ■


ODPOVĚĎ OD ROZHLASOVÉHO OMBUDSMANA    
■     ■


                                                                            11.7.2016     

Vážený pane Němče,

děkuji Vám za zájem o nově vzniklou funkci, kterou zastávám, i za Vaše podněty. Mohu Vás ubezpečit, že nové webové stránky i způsob nakládání s přijatými podněty byly připravovány ve spolupráci s Právním oddělením. Souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě, ve které je v kontaktním formuláři uveden, je pro naplnění litery zákona o ochraně osobních údajů nezbytný. Většina dnešních webových formulářů přijetí takového souhlasu vyžaduje, nebo ho presumuje při odeslání zprávy.

Agenda ombudsmana Českého rozhlasu nespadá pod režim zákona 106/1999 Sb. Formulaci, kterou uvádí Rada Českého rozhlasu na svých stránkách, proto nelze pro účely kanceláře ombudsmana Českého rozhlasu převzít. Na základě Vašeho podnětu však budu dále konzultovat, jakým způsobem posluchače o způsobu nakládání s jejich podnětem a s jejich osobními údaji informovat.

Většina podání, dosud zveřejněných na webových stránkách ombudsmana Českého rozhlasu, byla přijata ve fázi, kdy se precizovaly podmínky zacházení s osobními údaji. Autoři podání neměli možnost tyto podmínky odsouhlasit v rozsahu, který by nám zatím umožnil zveřejnit jméno tazatele, a proto jsme povinni postupovat adekvátním způsobem.

Rozpor mezi zasláním podání prostřednictvím webového formuláře, kde je povinný souhlas se zpracováním osobních údajů, a prostřednictvím soukromé e-mailové schránky, kde tento souhlas vyžadován není, bude vyřešen jeho presumováním při odeslání zprávy. Informace o tom bude umístěna na webové stránky ombudsmana.
Chtěl bych Vás upozornit na to, že Rada Českého rozhlasu je ve vztahu k Českému rozhlasu ve zcela odlišném postavení než ombudsman Českého rozhlasu. Řadu postupů proto nelze porovnávat a inspirovat se jimi lze jen velmi obecně.

Agenda kanceláře ombudsmana Českého rozhlasu je stále v režimu zavádění, a jak jste sám uvedl, ustalování. Budu proto nadále pečlivě sledovat, které postupy jsou pro zachování hladké komunikace s posluchači nejvhodnější a zároveň nejpřívětivější. Zavedení platformy pro přímou veřejnou diskusi zatím zvažujeme jako případný úkol s delším časovým horizontem. V současné době zhodnocujeme veškeré výhody a nevýhody takového způsobu komunikace.

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
ombudsman 
■     ■Poznámka: Pokud byste také chtěli rozhlasovému ombudsmanovi napsat, uvádím odkaz na jeho webové stránky, kde najdete i několik možností kontaktů. http://www.rozhlas.cz/ombudsman/