8. 5. 2014

Roztržka ve výboru Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně kvůli placení členských příspěvků

■     ■
Hana Ondřichová, projektová manažerka, asistentka, napsala členům SDMO:
Vážení,
z pověření  vedení SDMO, o. s. Vám posílám sdělení, kterou naleznete níže, pod čarou .
S přáním krásných dnů.
Hana Ondřichová
projektová manažerka, asistentka
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s.
Klimentská 1236/9, Praha 1
www.dmoinfo.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení členové, klienti, zaměstnanci, přátelé a příznivci.
Ve středu 30.4.2014 jste obdrželi email, s výpisem fiktivní členské základny a výzvou k zaplacení členského příspěvku, který Vám rozeslala z emailu SDMO, o.s., členka výboru, Ing. Štěpánková.
V důsledku politováníhodného podvodného jednání paní místopředsedkyně, se, bohužel, stalo, že byli za členy označeni také někteří lidé, kteří rozhodně členy SDMO, o.s. lege artis nejsou a býti nemohou. Nebyli totiž nikdy oficiálně přijati za členy v souladu s pravidly dle Stanov SDMO, o.s.. Někteří lidé možná naopak netuší, že by již členy být neměli. Dokonce o svém "členství" někteří ani nevěděli, jak jsme zjistili. Jde o zásadně citlivou problematiku, protože od nezpochybnitelné členské základny se odvíjí garance legality celé SDMO, o.s.
 Jako vedení SDMO, o.s. považujeme za nezbytné se všem dotčeným osobám, jménem SDMO, o.s., omluvit za mystifikaci a slíbit, že učiníme nutná opatření, aby se již nikdy takové pochybení nemohlo opakovat. Prosíme Vás, abyste rozhodně nikdo žádné příspěvky neposílali ani jinak neplatili. V rámci nutné transformace občanských sdružení na spolky, v souvislosti s novým občanským zákoníkem, bude muset být na příští Valné hromadě záležitost s členskými příspěvky řešena a dořešena, stejně jako platnost členství některých členů, kteří nejeví aktivní zájem o členství anebo jsou neznámí. Nová legislativa zároveň stanovuje další kritéria, která bude nutné dodržet. S určitostí lze konstatovat, že členy nemohou být zaměstnanci

Za SDMO, o.s.
 PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
předseda
 Jan Remeš
místopředseda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■     ■

Jitka Štěpánková, místopředsedkyně SDMO, napsala členům SDMO:
Vážení členové SDMO,

dovolte, abych i já mohla reagovat na dnešní zprávu pánů Novosáda a Remeše. Na začátek jedna důležitá informace pro Vás - pan Novosád není právoplatným členem již od 3.3. 2014 , což potvrzuje i jeho zpráva ( viz.výpis z korespondence výboru 1). Poté, co jsem panu Novosádovi zaslala informaci o aktualizaci stavu členské základny, včetně výzvy k zaplacení členského příspěvku, pan Novosád odpověděl, že členský příspěvek platit nehodlá. Výbor proto přišel s návrhem zavést tzv. čestné členství.  Pan Remeš však v následné diskusi varoval, že by existence čestného členství mohla narušit požadované padesátiprocentní zastoupení OZP ve členské základně. Status čestného člena nebyl zaveden a tudíž jím nemůže být ani pan Novosád.

Pokud bych se měla vyjádřit k dnešní "omluvě" výše zmíněných pánů, ráda bych zmínila jen skutečnost, že veškeré zprávy, které jste ode mne obdržely, byly zasílány na základě požadavku pana Remeše. Na jednom z prvních emailů týkajících se aktualizace členské základny a první informace o členských příspěvcích se dokonce společně se mnou pan Remeš aktivně podílel, tento email byl zaslán až po schválení jednotlivých členů výboru. Obdobně i k zaslání informace s výzvou k platbám členských příspěvků proběhlo ve spolupráci s paní Hankou Ondřichovou a  panem Remešem.


 Ohledně "neschválených" členů mohu jen říci, že jsem vycházela z přihlášek osob, které o členství zájem projevily. Seznam potenciálních členů tedy tvořili všichni ti, kteří chtějí členy být i nadále, případně ti, co v rámci aktualizace členské základny o členství zájem projevili. Souhlasím s panem Remešem v tom, že se tak v rámci aktualizace členské základny dostali na seznam i ti, kteří v minulosti členy nebyli. Jak jsem již zmínila, vycházela jsem z žádostí o členství v SDMO. Jak správně zmínil pan Remeš, dle aktuálně platných Stanov je členem pouze ten, jehož žádost o členství byla výborem schválena -ne všechny žádosti, které mi však byly minulým výborem předány tímto schvalovacím procesem prošly. Podle toho, co mám k dispozici například nikdy nebyl přijat ani pan Remeš. Právě z tohoto důvodu byl do seznamu platných členů zahrnut každý, kdo o členství zájem projevil.
S přáním pěkného dne

Ing. Jitka Štěpánková


Výpis korespondence výboru 1:
---------- Původní zpráva ----------
Od: Libor Novosád
Komu: Jitka Štěpánková
Datum: 3. 3. 2014 13:20:27
Předmět: Re: členství SDMO, o.s.

Dobrý den,

oficiálně sděluji, že o členství v SDMO nadále zájem nemám.
Pro SDMO jsem pracoval 20 let, leccos se povedlo, leccos ne, tak to v životě bývá.
Kromě projektu JPD 3 jsem za svoji práci nebyl honorován a dělal to pro dobro věci. Z Liberce a při práci na PedF UK to bylo časově i ekonomicky únosné.
Nyní však každá cesta reprezentuje 1 den a cca 1.200,-Kč (= jízdné a výpadek výdělku) a je to téměř neskloubitelné s mým pedagogickým a odb. působením v Olomouci a Brně.
Toto mi rovněž brání čerpat jakékoliv služby SUR, i když rehabku bych potřeboval, takže...
V případě zájmu ze strany SDMO, mohu poskytovat konzultace ap. na základě faktury či DPP.
Myslím, že s novým výborem a lidmi, byť ne se vším mohu souhlasit, je SDMO životaschopné a má šanci se rozvjet.
Samozřejmě vím, že ukončení mého členství znamená i složení funkce předsedy. Věřím, že najdete někoho flexibilního a produktivního.

V dobrém a s přáním všeho dobrého
LN
■     ■
■     ■

Tomáš Němec, člen SDMO, napsal výboru SDMO:
Výboru Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
                                                                                       8. 5. 2014
Vážení,
tento e-mail posílám paní Štěpánkové jako člence výboru SDMO a kopii paní Ondřichové jako ZAMĚSTNANKYNI SDMO.

    Obdržel jsem dva e-maily, z jichž jeden poslala zaměstnankyně SDMO paní Ondřichová, (obsahoval sdělení členů výboru SDMO pana Novosáda a pana Remeše) a druhý e-mail napsala členka výboru SDMO paní Štěpánková. Pochopil jsem, že výbor SDMO není momentálně jednotný, co se týká placení příspěvků SDMO. Na rozdíl od pana Novosáda jsem byl přítomen poslední Valné hromadě, kde se o placení příspěvků jednalo. Placení členských příspěvků považuji za zcela zásadní věc, i když je možno diskutovat o jejich výši, rodinném členství a podobně. Zaplacení ročního členského příspěvku však vidím jako jedinou možnost, jak člen projeví zájem o členství ve spolku SDMO.  Dopis pana Novosáda, oznamující jeho vystoupení ze SDMO se mi zdá rozumný. Už před několika lety, kdy předsedkyní SDMO přestala být dr. Šprynarová a předsedou se stal pan Novosád, vyslovil jsem osobně tehdejším  pražským členům výboru SDMO své pochybnosti, že pan Novosád může efektivně na dálku z Liberce řídit tuto hlavně pražskou organizaci. Bylo mi však řečeno, že pan Novosád je člověk, který má vliv o oblasti, které se týkají neziskového sektoru a lidí zdravotně postižených. Na žádné z dalších valných hromad už jsem pana Novosáda osobně neviděl a tudíž jsem ani neslyšel jeho osobní názor k tomu, jak se staví k funkci předsedy SDMO, do které byl ostatními členy výboru zvolen. Jak jsem měl možnost kdysi pana Novosáda ve středisku SDMO vidět, jeho tělesné postižení je poměrně značné a cestování po Prahy mu patrně činí potíže. Vidím  sám na sobě, jak se potíže spojené s dětskou mozkovou obrnou s věkem zvětšují.

    Vadí mi poměrně nenávistný tón dopisu, který je nadepsán "Omluva SDMO, o.s.", který je podepsán panem Novosádem a panem Remešem. Z předchozího dopisu pana Novosáda,  který přeposlala paní Štěpánková vyplývá, že pan Novosád vystoupil ze SDMO a vzdal se funkce předsedy. O tom, bohužel, na webu SDMO není ani zmínky stejně tak jako tam chybí informace o současném složení výboru SDMO. Podle mého názoru, pokud se členové výboru nyní, téměř po půl roce od valné hromady, na níž bylo schváleno zavedení členských příspěvků, po rezignačním dopise pana Novosáda, a po té, kdy je jedna členka výboru SDMO obviněna dvěma (???) dalšími členy výboru z podvodného jednání, nemohou shodnout, měli by svolat mimořádnou valnou hromadu, kde by mělo dojít k dovolbě výboru za odstoupivšího pana Novosáda, aby mohl být zvolen nový předseda a vyjasněna zmatečná výzva o placení/neplacení členského příspěvku. 

   Členský příspěvek přijdu do střediska v nejbližších dnech zaplatit osobně, jak jsem se po zaslání informace o placení domluvil korespondenčně s paní Štěpánkovou.

   Protože nechci, aby tato moje reakce při dalších neshodách mezi členy výboru SDMO někde zmizela, zveřejním ji na facebookové stránce Střediska ucelené rehabilizace pod příspěvkem - viz https://www.facebook.com/sdmocz#!/sdmocz/posts/10152455710709136 a na svém blogu Tomův deník - http://tomuv-denik.blogspot.cz/, kde v sekci "Zdravotně postižení lidé" dlouhodobě publikuji své názory na činnost SDMO.

S pozdravem
Tomáš Němec

■     ■