24. 4. 2010

Co nového v SDMO - 6.část

24.04.2010 23:29 - 05. Zdravotně postižení lidé -trvalý odkaz

Co nového v SDMO - 6.část


   26. dubna 2010 jsem na stránce Facebooku Střediska SDMO objevil aktualizované informace. Ovšem ani nyní nejsou veřejně uvedeny na webu SDMO. Kopíruji je proto opět do Tomova deníku:
 Základní informace
 Založeno:
1. července 2006
Detailnější informace
 Web:
Přehled o společnosti:
Adresa: Klimentská 9, Praha 1, 110 00
Tel.: 222 310 803, 602 727 472

Středisko ucelené rehabilitace při DMO bylo zřízeno v červenci r. 2006 Sdružením pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s., které je v činnosti od r. 1991.

Středisko ucelené rehabilitace při DMO vzniklo za podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl.m. Prahy.

ZAMĚSTNANCI:
MgA. Libor Nováček - ředitel organizace
Jan Ptáček - zástupce ředitele pro organizaci a 
administrativu
- oddělení informačních a poradenských 
služeb
Hana Ondřichová - asistentka ředitele

SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ:
Mgr. Zuzana Švarcová - vedoucí sociálního oddělení
Mgr. Jaroslava Kasalická - sociální pracovnice
Petr Pašník, Dis. - sociální pracovník
Mgr. Lukáš Cetera - vedoucí fotokroužku
Václav Dušek - vedoucí kurzu tvůrčího psaní

ZDRAVOTNICKÉ ODDĚLENÍ:
MUDr. Aleš Doležal CSc. - odborný lékař
Jana Pokorná - sestra, vedoucí zdravotnického oddělení
Mgr. Kateřina Piklová - fyzioterapeutka

PSYCHOLOGICKÉ ODDĚLENÍ:
Jana Pokorná - terapeut EEG Biofeedback

Mise:
Hlavním posláním organizace je zlepšování kvality života lidí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a jejich rodin bez rozdílu věku.
Základním principem poskytování služeb je ucelený přístup - starostlivost o celého člověka s DMO v jednotě jeho různorodých potřeb.
Produkty:
Sociální služby:
Sociálně aktivizační služby:
- cílem je co možná největší aktivizace našich klientů
Podpora při hledání zaměstnání:
Poskytujeme:
- podporu při hledání možností seberealizace,
- nácvik komunikačních dovedností,
- pomoc při psaní životopisu, motivačního dopisu,
- počítačová gramotnost,
- základy anglického jazyka.

Volnočasové aktivity integračního charakteru (nejen 
pro lidi s DMO):
- Kurz tvůrčího psaní
- 1x měsíčně, čtvrtek 14 - 16.00 hod
- Fotokroužek (fotografování, úprava fotek, atd.)
- 1x týdně, čtvrtek 16 - 17.00 hod
- Klub (hraní deskových her, procházky, atp.)
- 1x týdně, úterý 15 - 16.30 hod.
Raná péče: - sociálně právní poradenství (dávky sociální podpory, příspěvek na péči, možnosti bezbariérové úpravy bytu, získání elektrického vozíku, kontakty na jiné organizace, atp.).

V rámci našich služeb poskytujeme i sociálně právní poradenství.

Psychologické služby:
- pomoc a podpora v běžném životě, ale i v krizových situacích,
- EEG biofeedback - tzv. biologická zpětná vazba 
- moderní metoda zaměřená na trénink paměti a pozornosti, zmírňování napětí.

Zdravotnické služby:
- fyzioterapie
- konzultace s odborným lékařem, předepsání
individuální fyzioterapie,
- kineziologický rozbor a stanovení individuálního plánu fyzioterapeutem,
-využití speciálních léčebných metod (Vojtova m.),
- využití přístroje Terapi Master,
- poradenství v oblasti kompenzačních  pomůcek.
Komentáře
Článek je bez komentářů

Žádné komentáře:

Okomentovat