28. 2. 2010

Co nového v SDMO - 5.část

28.02.2010 19:42 - 05. Zdravotně postižení lidé -trvalý odkaz

Co nového v SDMO - 5.část


Na Facebooku jsem konečně objevil základní informace o Středisku ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně, které na veřejně přístupném webu SDMO chybí.
 Zde tyto informace jsou:
      
Základní informace

Založeno:
1. července 2006
Detailnější informace

Web:
Přehled o společnosti:
Adresa: Klimentská 9, Praha 1, 110 00
Tel.: 222 310 803, 602 727 472

Středisko ucelené rehabilitace při DMO bylo zřízeno v červenci r. 2006 Sdružením pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s., které je v činnosti od r. 1991.

Středisko ucelené rehabilitace při DMO vzniklo za podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl.m. Prahy.

ZAMĚSTNANCI:
PhDr. Štěpánka Šprynarová, DrSc.- ředitelka
Jan Ptáček - zástupce řed. pro organizaci a 
administrativu
- oddělení informačních a poradenských 
služeb
Hana Ondřichová - asistentka ředitele

SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ:
Mgr. Jaroslava Kasalická - sociální pracovnice,
vedoucí soc. odd.
Petr Pašník, Dis. - sociální pracovník
Mgr. Lukáš Cetera - vedoucí fotokroužku
Václav Dušek - vedoucí kurzu tvůrčího psaní

ZDRAVOTNICKÉ ODDĚLENÍ:
MUDr. Aleš Doležal CSc. - odborný lékař
Jana Pokorná - sestra, vedoucí zdrav. oddělení

PSYCHOLOGICKÉ ODDĚLENÍ:
Mgr. Barbora Malíková - psycholog
Jana Pokorná - terapeut EEG Biofeedback
Mise:
Hlavním posláním organizace je zlepšování kvality života lidí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a jejich rodin bez rozdílu věku.
Základním principem poskytování služeb je ucelený přístup - starostlivost o celého člověka s DMO v jednotě jeho různorodých potřeb.
Produkty:
Sociální služby:
Sociálně aktivizační služby
- sociálně právní poradenství

- Job klub - podporované zaměstnávání
- cílem je co možná největší aktivizace našich klientů,
- podpora při hledání možností seberealizace,
- podpora a pomoc při hledání a udržení zaměstnání,
- nácvik komunikačních dovedností,
- pomoc při psaní životopisu, motivačního dopisu,
- počítačová gramotnost,
- základy anglického jazyka

- volnočasové aktivity nejen pro lidi s DMO:
- Kurz tvůrčího psaní
- 1x měsíčně, čtvrtek 14 - 16.00 hod
- Fotokroužek (fotografování, úprava fotek, atd.)
- 1x týdně, úterý 16 - 17.00 hod
- Klub (hraní deskových her, procházky, atp.)
- 1x týdně, úterý 15 - 16.30 hod.
Raná péče
- sociálně právní poradenství (dávky sociální 
podpory, příspěvek na péči, možnosti bezbariérové 
úpravy bytu, získání elektrického vozíku, kontakty 
na jiné organizace, atp.).

Psychologické služby:
- pomoc a podpora v běžném životě, ale i v krizových
situacích,
- EEG biofeedback - tzv. biologická zpětná vazba 
- moderní metoda zaměřená na trénink paměti 
a pozornosti, zmírňování napětí.

Zdravotnické služby:
- fyzioterapie
- konzultace s odborným lékařem, předepsání
individuální fyzioterapie,
- kineziologický rozbor a stanovení individuálního
plánu fyzioterapeutem,
-využití speciálních léčebných metod (Vojtova m.),
- využití přístroje Terapi Master,
- poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.


     

Vůbec nerozumím tomu, co je na těchto informacích tak tajného, že už tři roky nemohou být veřejně přístupné nawebu SDMO . 
klikni - 6. část

Komentáře
Článek je bez komentářů

Žádné komentáře:

Okomentovat