26. 2. 2010

Co nového v SDMO - 4.část

26.02.2010 10:57 - 05. Zdravotně postižení lidé -trvalý odkaz

Co nového v SDMO - 4.část

  Dnes jsem objevil na webu SDMO (Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně) toto sdělení:

     
SDMO a Středisko ucelené rehabilitace při DMO
Zaměstnanci SDMO - pokud nemají diagnózu DMO - nejsou členy tohoto občanského sdružení, nemohou být proto ani podstatou sdružení. Zaměstnanci SDMO profesionálně zajišťují služby Střediska, které je organizační jednotkou sdružení. Podle stanov SDMO činnost Střediska řídí a organizuje ředitel. Středisko se ve své činnosti řídí stanovami sdružení, zákonem o sociálních službách, provozním řádem Střediska, zákonem péče o zdraví lidu, občanským zákoníkem, zákoníkem práce, zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími zákony. Legislativní normy jsou samozřejmě nadřazeny stanovám a jiným vnitřním pravidlům fungování občanského sdružení nebo Střediska.
Formulace představ o práci občanského sdružení a realizace těchto představ záleží tudíž pouze a výhradně na členech sdružení - čili na jeho orgánech, jimiž jsou valná hromada, výbor, předseda a statutární zástupci.
Špry
     

   Sdělení bylo vloženo na web SDMO 21.2.2010.
   19.2.2010 byl na Web SDMO vložen odkaz na stránku Střediska ucelené rehabilitace při SDMO, která byla vytvořena na facebooku – viz http://www.facebook.com/pages/Stredisko-ucelene-rehabillitace-pri-detske-mozkove-obrne/273133819135
    Připadá mi, jako  kdyby se najednou dr. Šprynarová neznala ke sdružení, které sama založila a až do loňského roku byla jeho jedinou představitelkou. Ona je totiž dnes pouze ředitelkou střediska.
Komentáře
Článek je bez komentářů

Žádné komentáře:

Okomentovat